top of page

Akustik Kabin ve Bariyer Tasarımı

pic17.PNG

Çevresine gürültü ve titreşim yayan kaynakların olumsuz etkilerinden korunmak için genellikle iki tip çözüm uygulanmaktadır. Akustik kabin uygulamasında kaynak (örnek:dizel jeneratör seti) akustik ve titreşim yönünden etkili olan kapalı bir kabin içine alınarak, etrafına yaydığı gürültünün bastırılması sağlanmaktadır. Kaynağın tipine, büyüklüğüne ve kullanıcı beklentilerine göre kabinin akustik açıdan optimizasyonu yapılır. Diğer bir uygulamada ise gürültü kaynağı çizgisel yada daha geniş alanlara yayılı formdadır (trafik gürültüsü). Bu durumun etraftaki konutlara veya yaşam alanlarına etkisinin düşürülmesi için akustik (gürültü) bariyerleri problem özelinde tasarlanmalıdır.

Akustik Kabin Uygulamaları

Dizel jeneratör setleri genellikle yaşam mahallerine yakın yerlere, bina içine yada dışına kurulmaktadır. Bu sebeple bu makinalardan yayılan titreşim ve gürültü kontrol altında düşük seviyelerde tutulmalıdır. Egzoz susturucuları ve titreşim takoz önlemlerinin yanında, öngörülen limitlere ulaşılabilmesi için bu tip makinaları akustik kabin içine yerleştirmek gerekir. Akustik açıdan etkinliğini ve müşteri beklentilerini ne kadar sağlayabildiğini görebilmek ve üretim öncesinde kalınlık, boyut, bağlantı şekli, izolasyon gibi sistem parametrelerini optimum seviyede belirlemek için ise mühendislik hesaplamaları kullanılmalıdır. Bunun için teorik el hesaplamalarının yanı sıra, sayısal yöntemlerden sonlu elemanlar ve istatistiksel enerji analiz yöntemleri kullanılması fayda sağlamaktadır.

pic16.png

Gürültü Bariyeri Uygulamaları

pic18.PNG

Otoyolar, demiryolları yada sanayi tesislerinden etrafa yayılan ses yakınlarda bulunan yaşam alanlarının gürültü seviylerini artırmaktadır. Bu sebeple yeni yapılan yolların konumlandırılması esnasında göz önüne alınması gereken başlıklardan birisi de etrafa yayılan gürültünün çevreye etkisidir. Uygulamada genellikle gürültü yayan yollar ile konutlar arasına gürültü bariyerler yerleştirilerek olumsuz etkiler azaltılmaya çalışılır. Akustik bariyerin içinde bulunduğu çevre ile uyumlu olması beklenirken, uygulama özelinde ise tasarım parametrelerinin (profili, kalınlığı, yükseliği, uzunluğu, konumu gibi) mühendislik hesaplamları kullanılarak belirlenmesi gereklidir. Karşılıklı dizilen bariyerlerin veya araçla bariyer arasında sesin yansıması gibi karmaşık etkiler incelenmek istenir ise, sınır elemanı yöntemi, ışın izleme yöntemi gibi sayısal analizler yapılabilir.

bottom of page