top of page

Kanal Akustiği - Susturucu ve Rezonatör Tasarımı

pic7.png

Başta içten yanmalı motorların egzoz ve hava emiş kanallarında olmak üzere, ısıtma ve havalandırma sistemlerinde de yaygın bir şekilde kullanılan susturucu ve rezonatörler, gürültü seviyelerin düşürülmesinde kullanılan akustik birimlerdir. Her bir uygulama için farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanması gereken bu ürünlerin, sesleri  farklı frekanslarda farklı seviyede düşürebildiğinden, istenilen akustik limitlerin sağlanabilmesi için mühendislik hesaplamaları kullanılarak tasarlanmaları gerekmektedir.

Susturucu Akustik Hesaplamaları

Susturucu tasarımında teknik açıdan dikkat edilmesi gereken iki temel nokta vardır. Bunlardan birincisi elbette susturucu akustik açıdan beklenilen görevi yerine getirmeli ve istenilen seviyede gürültüyü azaltabilmelidir. İkincisi ise susturucunun içindeki akışın basınç düşümüne olan etkisinin olabildiğince az olmasıdır. Bu ikisi birbiriyle zıt etkidedir. Bu sebeple akustik hesaplamalara paralel, akış (basınç düşümü) hesaplamalarının yapılması gerekir. Tasarımı etkileyen diğer parametreleri de göz ardı etmemek gerekir (ağırlık, hacim, maliyet, üreilebilirlik, v.b.)

Susturucu kanal içindeki mevcut gürültüyü azaltmak için kullanıldığından ve her bir uygulamadaki gürültünün spektrumu (frekansa bağlı değerleri) farklı olduğundan, susturucu tasarımının uygulamaya (gürültü kaynağına) özel yapılması gerekliliğini unutmamak gerekir. Yani herhangi bir durum için her zaman uygun olan bir susturucu yoktur.

pic8.png
pic9.png
bottom of page