top of page

Mimari Akustik (Salon) Tasarımı

İster sinema, tiyatro, opera ya da tiyatro gibi işitsel ve görsel performansların sergilendiği salonlar olsun, ister konferans ve eğitim amaçlı kullanılan salonlar ya da hava alanı, metro istasyonu gibi daha farklı bir amaca hizmet eden mekanlar olsun, mimari tasarımın öngörülen akustik işlevlerini uygun bir şekilde yerine getirebiliyor olması önemlidir. Bunun için seçilen malzemelerin çeşidi, yerleşimi, boyutları, salonun geometrisi ve ses kaynakları göz önüne alınarak simulasyon yazılımları kullanılıp, tasarım parametreleri hedeflenen akustik değerler için optimize edilmektedir. Sesin yayılımı, yutulması, saçınımı ve yansıması bu çalışmaların ana konusudur.

Berlin Filharmonie, 1963

bottom of page