top of page

Bina Akustiği Proje ve Danışmanlık

pic4.PNG

Binaların gürültüye karşı korunması hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik gereği, projelerin yapı ruhsatının alınması sürecinde, diğer mimari ve tesisat projelerine ek olarak projelerin akustik açıdan öngörülen şartlara uygunluğu "akustik uzman" kişiler tarafından hesaplanarak, kontrol edilmesi gerekmektedir. Alanında uzman ve doktoralı kadromuz tarafından (bakanlık onaylı) hem akustik proje hem de akustik raporlama hizmetleri verilmekte ve  teknik danışmanlık sağlanmaktadır.

Akustik Proje ve Mimari Akustik Raporlama Hizmetleri

Akustik Proje

Yönetmelik gereği aşağıdaki binalar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak, akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanması gerekmektedir:

- Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, ilgili yönetmeliğin EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar,

- A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar.

Yönetmelikte belirtildiği şekilde, projenin ses yalıtımının, mekan içi gürültü değerlerininin, tesisat ve servis ekipmanları kaynaklı gürültü değerlerinin ve reverberasyon sürelerinin hedeflenen sınır değerlere uygunluğu gösteren detaylı hesaplamaları içermektedir.

Akustik Rapor

Yönetmelik gereği akustik proje zorunluluğu olmayan diğer binalar için, proje müellifi veya akustik uzman tarafından mimari akustik raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

- Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden az katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyen  konut dışı binalar.

Genel kapsam ve içerik olarak akustik proje ile benzer nitelikte olan akustik mimari rapor; ilgili yönetmelikte öngörüldüğü şekilde; mekânların, gürültüye hassasiyet ve
gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir.

bottom of page